رتبه بندی دفاتر پیشخوان برای جلوگیری از رانت و اعمال سلیقه شخصی

رتبه بندی دفاتر پیشخوان برای جلوگیری از رانت و اعمال سلیقه شخصی به گزارش اچ پی مدیركل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری درباره نقش سامانه رتبه بندی دفاتر پیشخوان اظهار داشت: سامانه رتبه بندی می تواند به نظارت و تصمیم گیری بهتر رگولاتوری كمك نماید و با بهره گیری از این سامانه می توان از حقوق دفاتر دفاع كرده و جلوی رانت و اعمال سلیقه شخصی در واگذاری خدمات به دفاتر را گرفت.


به گزارش اچ پی به نقل از ایسنا، دفاتر پیشخوان خدمات دولت در امتداد اجرایی شدن دولت الکترونیک، تسهیل ارائه خدمات الکترونیک به مردم و کاهش فساد در دستگاه های اداری راه اندازی شدند. تمام دستگاه های اجرایی دولتی نیز موظف شدند تا خدمات الکترونیکی خودرا به این دفاتر واگذار کنند. برخی مقررات سخت گیرانه در اعطای مجور دفاتر پیشخوان و چالش هایی که به دنبال آن در بازار فعالیت این دفاتر به وجود آمد، رگولاتوری را بر آن داشت تا برمبنای وظیفه ای که مجلس شورای اسلامی در قانون اساسنامه شرکت ملی پست مجمهوری اسلامی ایران بر عهده آن گذاشته است، در حوزه مقررات گذاری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر خدمات ICT روستایی وارد شود.
با تصویب مقررات اعطای مجوز به دفاتر پیشخوات در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، فعالان این حوزه، برای دریافت یا تجدید مجوز، ارائه خدمات و... باید خودرا با سازوکارهای جدیدی منطبق کنند. در این راستا به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شهرام حی شاد، مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری این پروسه را تشریح کرده است.
او درباره اینکه یک شخص جهت راه اندازی یک دفتر پیشخوان باید چه اقداماتی انجام دهد، توضیح داد: صدور پروانه برای دفاتر پیشخوان بر طبق تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون اساسنامه شرکت پست مصوب سال ۱۳۹۵، وظیفه رگولاتوری است. قبل از این درخواست کنندگان باید به صورت حضوری برای دریافت پروانه دفاتر پیشخوان اقدام می کردند. اما در چند ماه گذشته سامانه ای به راه افتاده است که پروسه صدور و تجدید پروانه به صورت کاملا الکترونیکی در آن انجام می شود.

مراجعه به سایت رگولاتوری برای دریافت مجوز دفاتر پیشخوان
حی شاد افزود: افراد متقاضی دریافت مجوز دفاتر پیشخوان می توانند با مراجعه به سایت رگولاتوری به آدرس cra.ir وارد بخش خدمات الکترونیک شده و با انتخاب گزینه سامانه صدور پروانه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، در این بخش درخواست خودرا اعلام و مستندات موردنیاز را که در مصوبه ۲۸۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به آنها اشاره شده است، روی این سامانه بارگذاری کنند. پس از بارگذاری مدارک، بررسی های اولیه توسط کارگروه رسیدگی به درخواست ها انجام می شود و بعد از استعلام های لازم و دریافت تاییدیه های مربوطه اگر مشکلی در مدارک و مستندات ارائه شده وجود نداشته باشد، درخواست برای منطقه مورد نظر فرد برای صدور و یا تجدید پروانه ارسال می شود.
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری درباره شرایط درخواست صدور پروانه توضیح داد: بر طبق مصوبه ۲۸۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صدور مجوز دفاتر پیشخوان شرایطی دارد، بعنوان مثال دفتر باید در طبقه همکف باشد، حداقل فضای دفاتر پیشخوان خدمات دولت ۵۰ متر و دفاتر خدمات ICT روستایی ۲۰ متر اعلام شده و مجهز بودن دفتر به تجهیزات فنی و اداری الزامی است. علاوه بر این، شخصی که برای دریافت پروانه دفاتر پیشخوان درخواست می دهد نیز باید دارای شرکت ثبت شده باشد، چونکه پس از مصوبه ۲۸۹ پروانه فعالیت تنها به افراد حقوقی داده می شود.
حی شاد افزود: تمامی شرایط در مصوبه ۲۸۹ کمیسیون تنظیم مقررات پیش بینی شده است و موردی خارج از آن وجود ندارد. درباره فاصله صنفی نیز باید اظهار داشت که تا پیش از تصویب مصوبه ۲۸۹ برای صدور پروانه دفاتر پیشخوان، فاصله صنفی مدنظر قرار می گرفت. به این صورت که کارگروه های استانی آمایش انجام می دادند و اعلام می کردند که هر منطقه به چه تعداد دفتر نیاز دارد. اما از آنجائیکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۷ قانون سیاست های کلی و اصل ۴۴ قانون اساسی، چنین اموری تخلف شمرده می شود و دستگاه های صادرکننده پروانه مجاز نیستند به علت فاصله صنفی و یا اشباع بازار از ارائه پروانه اجتناب کنند، شرط اشباع بازار و فاصله صنفی از شرایط صدور پروانه دفاتر پیشخوان حذف شد،
وی در ادامه با اشاره به اینکه دولت معتقد می باشد بخش خصوصی باید بتواند خودش بازار را تنظیم کند، اضافه کرد: این طبیعی است دفاتری که پروانه دارند می خواهند رقیب جدیدی وارد بازار نشود. اما رگولاتوری نمی تواند سد راه افرادی شود که امروز می خواهند وارد بازار کار شوند. چونکه اگر بخواهیم در این مورد دخالت نماییم، رانت به وجود می آید و دلالی و پروانه فروشی با قیمت های بالا رخ می دهد.
هزینه صدور پروانه برای دفاتر پیشخوان
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری در پاسخ به اینکه آیا ارائه درخواست صدور پروانه دفاتر پیشخوان برای فرد متقاضی هزینه دارد؟ اظهار داشت: برمبنای مصوبه ۲۸۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، افراد برای صدور پروانه دفاتر پیشخوان باید حق الامتیاز پرداخت کنند. این حق الامتیاز در نقاط مختلف جغرافیایی متفاوت می باشد، بعنوان مثال امتیاز صدور پروانه دفاتر پیشخوان در کلان شهرها ۵۰ و در مراکز سایر استانها ۳۰ میلیون تومان در شهرهایی با جمعیت بیش از ۵۰ هزار نفر ۱۵ میلیون و سایر شهرها ۵ میلیون تومان است. در روستاها نیز حق الامتیاز مبلغ ۵۰۰ هزار تومان است.
حی شاد درباره چرایی پرداخت حق الامتیاز برای صدور پروانه دفاتر پیشخوان بیان کرد: صدور پروانه دفاتر پیشخوان در مصوبه ۲۸۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آزاد اعلام گردید. یکی از دلیلهای اصلی این تصمیم بحث رانت و تخلف در این عرصه بود. درواقع در کنار فعالیت دفاتر پیشخوان، بازار سیاه دلالی به وجود آمده بود، به این صورت که برخی رایگان از رگولاتوری پروانه دفاتر پیشخوان دریافت می کردند اما در عمل خدمتی ارائه نمی دادند و از آنجائیکه ارائه پروانه برمبنای آمایش منطقه بود، زمانی که منطقه اشباع شده اعلام می شد، پروانه را با مبلغ بالا (در برخی از نقاط بالای ۳۵۰ میلیون تومان) به فروش می رساندند.
وی افزود: از همین رو رگولاتوری بر طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای صدور پروانه حق الامتیاز تعیین کرد. با این روش افرادی که پروانه دریافت می کردند اما از آن استفاده نمی کردند، کنار رفتند. علاوه بر این، از آنجائیکه در مصوبه ۲۸۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شرایط انتقال پروانه نیز پیش بینی شده است، دارنده پروانه دفاتر پیشخوان که می خواهد این بازار را ترک کند، می تواند پروانه خودرا به فرد متقاضی دیگری بفروشد. مهمترین نتیجه تعیین حق الامتیاز در مصوبه هم این بود که بازار سیاه دلالی و پروانه فروشی در کشور جمع شد.
شرایط تجدید پروانه دفاتر پیشخوان
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری درباره تجدید پروانه دفاتر پیشخوان توضیح داد: فرد دارای پروانه که پروانه اش رو به پایان است سه ماه پیش از اتمام پروانه خود فرصت دارد درخواست خودرا بوسیله سامانه ارسال نماید. پس از آن کارگروه استانها بررسی های لازم را برای رسیدگی به درخواست ها انجام می دهند. در صورتیکه مشکلی وجود نداشته باشد پروانه دفتر پیشخوان به مدت پنج سال تجدید می شود. دارنده پروانه نیز باید ۱۰ درصد از حق الامتیاز صدور مجوز دفتر پیشخوان خودرا بپردازد.
حی شاد درباره اخباری در خصوص دریافت مبالغ بیشتر برای تجدید پروانه از بعضی دفاتر پیشخوان، بیان کرد: اگر برای تجدید پروانه دفاتر پیشخوان خارج از چارچوب مصوبه ۲۸۹ کمیسیون مبلغی از دارنده پروانه دریافت شود، خلاف مقررات است. البته توسط کارگروه و رگولاتوری هیچ مبلغ اضافی دریافت نشده، اما ممکنست در بعضی موارد کارگروه ها کارهای اجرایی خودرا به انجمن ها سپرده باشند و انجمن ها هم نه بابت تجدید پروانه، بلکه به خاطر حق عضویت سالانه پولی را دریافت کرده باشند. اما اگر موردی وجود دارد که تنها برای تجدید پروانه، مبلغ اضافی از دارندگان پروانه دریافت شده است، دفاتر می توانند شکایت خودرا در سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ ثبت کنند تا به آن رسیدگی شود.
وی در پاسخ به اینکه بعضی از دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان معتقدند، باتوجه به درآمدی که دارند، تعیین حق الامتیاز پروانه و دریافت حق تجدید پروانه به ضرر آنهاست، توضیح داد: بدون شک درآمد دفاتر پیشخوان به حق الامتیاز و تجدید پروانه گره نخورده است. بر طبق قانون، دفاتر پیشخوان موظف می باشند برای صدور و تجدید پروانه خود مبالغی که مشخص شده است را پرداخت کنند. دولت و رگولاتوری تعهدی برای ایجاد درآمد برای دفاتر پیشخوان ندارد. با این وجود رگولاتوری پیگیر افزایش راه های درآمدی دفاتر پیشخوان است و با دستگاه های مختلف جلساتی را برگزار می نماید تا بتواند خدمات دفاتر را افزایش دهد. نمونه بارز این اقدام بحث سجام است که ترافیک بی سابقه و بالایی برای دفاتر پیشخوان به وجود آورد.
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری درباره علت تمدید یک ساله پروانه برای بعضی از دفاتر پیشخوان بیان کرد: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای آنکه دفاتر بتوانند با شرایط درنظرگرفته شده تطبیق پیدا کنند، مانند تبدیل شدن از شخصیت حقیقی به حقوقی، تا ابتدای سال ۱۴۰۰ به دفاتر فرصت داده است. اما اعتبار برخی از دفاتر پیشخوان به پایان رسیده بود، از همین رو تا ابتدای سال ۱۴۰۰ یک پروانه موقت برای آنها صادر گردیده است تا در طول این مدت بتوانند شرکت خودرا ثبت کرده و بعنوان شخصیت حقوقی شناخته شوند. در واقع دیگر نیازی نیست که باردیگر حق تجدید پروانه پرداخت کنند.

الزام تبدیل شخصیت حقیقی دفاتر پیشخوان به شخصیت حقوقی
حی شاد درباره دلیل الزام برای ثبت شدن دفاتر پیشخوان که با شخصیت حقیقی فعال می باشند، بعنوان شرکت و تبدیل شدن به شخصیت حقوقی اظهار نمود: شرکتی شدن برای دفاتر پیشخوان و دولت مزیت هایی دارد، بعنوان مثال اگر برای دارنده پروانه دفاتر پیشخوان اتفاقی بیافتد، پروانه آن فرد در رگولاتوری بدون تکلیف می شود و پس از بحث انحصار وراثت، آن دفتر پیشخوان دیگر نمی تواند خدمتی ارائه دهد، چونکه صاحب پروانه شخصی بود که دیگر وجود خارجی ندارد.
وی افزود: زمانی که شرکت ثبت گردد دفاتر پیشخوان سازوکار و شخصیت حقوقی پیدا می کنند و از آنجائیکه حساب های شرکت ها مشخص است، فرار مالیاتی و دور زدن قانون نیز کمتر رخ می دهد و سازوکار آنها قانونمندتر می شود. لازم به ذکر است پس از سال ۱۴۰۰ اگر دفتر پیشخوانی حقیقی باشد توسط رگولاتوری به رسمیت شناخته نمی گردد و پروانه آن نیز باطل خواهد شد.
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری درباره این تصمیم که چرا دفاتر خدماتی مانند پلیس +۱۰، بیمه سلامت، خدمات شهرداری که از سایر دستگاه ها مجوز فعالیت دارند، نیز باید در چارچوب دفاتر پیشخوان فعالیت کند، توضیح داد: دفاتر پیشخوان مقرر است خدمات دولت را ارائه دهند، قرار نیست هر دستگاهی برای خودش یک دفتر خدماتی راه اندازی کند. بدین سبب تمام سازمان ها و نهادهایی که دفاتر مشابه داشتند باید به دفاتر پیشخوان تبدیل می شدند.
حی شاد اضافه کرد: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز برای این مساله تا آخر سال ۹۸ به دفاتر خدماتی فرصت داد و مشوق هایی نیز برای آنها در نظر گرفت. یکی از این مشوق ها حذف حق الامتیاز بود. علاوه بر این، دفاتر دستگاه ها تک خدمتی و انحصاری هستند، اما با تبدیل شدن به دفاتر پیشخوان می توانند خدمات تمام دستگاه ها را ارائه دهند. علاوه بر این، برای یک دوره پنج ساله از الزام حداقل فضا (متراژ دفتر) مستثنی خواهند بود.

تشریح خدمات دفاتر پیشخوان
وی در پاسخ به اینکه باتوجه به تبدیل دفاتر خدماتی به دفاتر پیشخوان، آیا خدمتی به دفاتر پیشخوان اضافه شده است؟ اظهار نمود: خدماتی که تا قبل از این در دفاتر خدماتی انحصاری ارائه می شد، حالا در تمام دفاتر پیشخوان ارائه می شود. این مساله نه فقط برای دفاتر درآمدزایی کرده، بلکه موجب افزایش دسترسی و رفاه مردم شده است.
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری درباره خدمات دفاتر پیشخوان بیان کرد: دفاتر پیشخوان می توانند تمام خدمات الکترونیکی قابل واگذاری به خارج از دستگاه های دولتی را ارائه دهند. سازمان امور اداری، خدماتی که می توانند به صورت الکترونیکی ارائه شوند را شناسایی کرده و به رگولاتوری اعلام می کند. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز این خدمات را به دفاتر پیشخوان واگذار می کند. در کنار دفاتر پیشخوان نیز خود دستگاه ها موظف می باشند خدمات را به صورت الکترونیک ارائه دهند.
حی شاد با اشاره به تعرفه خدمات در دفاتر پیشخوان اظهار نمود: رگولاتوری چارچوب نظام تعرفه گذاری را از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دریافت کرده است و سال قبل در جلسات مختلفی که با دستگاه های ارائه دهنده خدمات داشت، فرآیندها و تعرفه خدمات ارائه شده در دفاتر پیشخوان را بر طبق چارچوب مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برآورد و به دفاتر ابلاغ کرده است.
وی درباره افزایش تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان بیان کرد: سازمان پشتیبانی از حقوق مصرف کننده در سال ۹۸ تعرفه جدید ۱۲۹ خدمت ارائه شده در دفاتر پیشخوان را به دفاتر ابلاغ نمود، در فروردین سال جاری نیز ۷۶ خدمت جدید با هماهنگی کمیته ای متشکل از رگولاتوری و سازمان پشتیبانی از حقوق مصرف کننده تشکیل شد و نرخ پیشنهادی توسط سازمان پشتیبانی از حقوق مصرف کننده به کارگروه تنظیم بازار ارسال و توسط این کارگروه به دفاتر پیشخوان ابلاغ گردید. در شهریور ماه جاری تعرفه شش خدمت و در مرداد ماه گذشته نیز تعرفه ۴۳ خدمت جدید توسط ریاست سازمان به دفاتر پیشخوان ابلاغ گردیده است؛ در واقع تمام خدمات دفاتر پیشخوان مورد بازبینی قرار گرفته اند.
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری در پاسخ به اینکه با تبدیل دفاتر خدماتی به دفاتر پیشخوان و تسهیل شرایط صدور مجوز، حالا چه تعداد دفتر پیشخوان فعال در کشور وجود دارد؟ اظهار داشت: تعداد دفاتر به صورت آنلاین و برخط بوده و هر لحظه امکان تغییر آن وجود دارد. تا ۲۴ شهریور، ۱۰۵۰ دفتر روستایی و ۶۶۳۰ دفتر شهری در کل کشور فعال می باشند.

نظارت رگولاتوری بر دفاتر پیشخوان
حی شاد درباره نظارت بر دفاتر پیشخوان باتوجه به تعداد بالای آنها بیان کرد: سیاست گذاری این بخش و نظارت کلی آن برعهده دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری است. اما نظارت بر عملکرد تک به تک دفاتر بر عهده مناطق نه گانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. در واقع علاوه بر بازدیدهای برنامه ریزی شده و مدون، در مواردی که شکایتی از یک دفتر پیشخوان به دست ما برسد، بازدیدهای سرزده انجام شده و بر طبق گزارش اقدام می شود. در بعضی موارد، تخلف گزارش شده توسط دستگاه صورت می گیرد و مشخص می شود که عامل تخلف دستگاه ها بودند، در چنین مواردی رگولاتوری دستگاه ها را فراخوانده و در جلساتی فرآیندی که موجب بروز تخلف می شود را اصلاح می کند.
وی افزود: در بعضی موارد نیز دفاتر خارج از ضوابط و قوانین عمل می کنند. در این صورت مناطق با مشاهده هرگونه تخلفی، آنرا به رگولاتوری گزارش می دهند و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با دفاتر پیشخوان متخلف برمبنای موارد ذکرشده در مصوبه ۲۸۹ برخورد می کند. به این صورت که مناطق از دفاتر پیشخوان مربوط به حوزه خود بازدید کرده و گزارش آنرا به کارگروه استانی ارسال می کنند. کارگروه استانی نیز در کمیته تخلفات استانی با دریافت مستندات مناطق و دفاعیه صاحب پروانه به مواردی که مطرح گردیده است رسیدگی کرده و حکم پیشنهادی را برای کمیته کشوری ارسال می کند.
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری اظهار نمود: ریاست کمیته کشوری برعهده معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری است و مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات، رئیس کانون دفاتر پیشخوان، مدیرکل حقوقی رگولاتوری و مدیرکل هماهنگی امور استان های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این کمیته عضو هستند. حکم پیشنهادی کمیته های استانی در این کمیته بررسی شده و حکم نهایی توسط این کمیته صادر می شود.

تخلفات دفاتر پیشخوان و برخورد رگولاتوری
حی شاد درباره تخلفات دفاتر پیشخوان بیان کرد: بعضی از تخلف هایی که در مصوبه ۲۸۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح و برای آنها جریمه پیش بینی شده است، شامل دریافت وجوه مازاد بر هزینه خدمات ابلاغی از طرف رگولاتوری، عدم نصب دستگاه کارتخوان بانکی، عدم تکریم ارباب رجوع و... می شود. در صورت مشاهده هر کدام از این موارد با دفتر پیشخوان متخلف بر طبق مصوبه کمیسیون برخورد می شود.
وی درباره برخورد رگولاتوری با دفاتر پیشخوان توضیح داد: برای رسیدگی به تخلف دفاتر پیشخوان تا کنون ۴۴ جلسه در کمیته های استانی تشکیل شده است که این کمیته ها ۱۹۱ پیشنهاد صدور حکم ارائه داده اند. کمیته کشوری نیز ۱۰ جلسه تشکیل داده و ۱۴۴ ابلاغ حکم ارائه کرده است. بر طبق این جلسات تا کنون پروانه ۲۷ دفتر پیشخوان لغو شده، ۲۵ دفتر پیشخوان به صورت نقدی جریمه شده اند و ۲ دفتر پیشخوان نیز تعلیق خدمت شده اند و ۴۶ دفتر پیشخوان امتیاز منفی، ۹ دفتر پیشخوان اخطار و ۱۴ دفتر پیشخوان تذکر دریافت کرده اند، ۲۱ حکم برای دفاتر پیشخوان متخلف نیز در دست بررسی می باشد.
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری با اشاره به تفاوت جریمه، اخطار و امتیاز منفی اظهار داشت: برای رسیدگی به برخی تخلف های پیش بینی شده در مصوبه ۲۸۹ کمیسیون، سه مرحله در نظر گرفته شده است. در نوبت اول به دفتر متخلف اخطار و تذکر همراه با جریمه نقدی داده می شود، در نوبت دوم نیز علاوه بر اخطار، تذکر و جریمه نقدی به دفتر مختلف امتیاز منفی نیز داده می شود و در بیشتر مواقع در نوبت سوم پروانه دفتر پیشخوان لغو می شود. اما در بعضی دیگر از تخلف ها مانند عدم مبادرت به تجدید پروانه در مهلت تعیین شده، تغییر مکان و نشانی دفتر بدون موافقت منطقه و... پروانه دفتر متخلف در نوبت اول لغو می شود که تمام این موارد در مصوبه ۲۸۹ به صورت کامل بیان شده است.

بازدارندگی جریمه های دفاتر پیشخوان
به اعتقاد مدیران رگولاتوری جریمه دفاتر پیشخوان ناچیز بوده و بازدارنده نمی باشد، در مقابل دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان معتقدند جریمه ها بالاست؛ در این راستا حی شاد درباره اینکه آیا جریمه ها نیاز به بازبینی دارد؟ اظهار داشت: دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری برمبنای مصوبه ۲۸۹ کمیسیون، دفاتر متخلف را جریمه می کند. ممکنست عقیده هر دو طرف در مواردی مصداق داشته باشد. بحث رسیدگی به تخلفات و جریمه دفاتر باید مورد بازبینی قرار گیرد، پیشنهاد این مساله را نیز به دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه کرده ایم و منتظر نتیجه آن هستیم. چونکه برخی موارد صفر و صد در نظر گرفته شده و دست کمیته رسیدگی به تخلفات در این موارد بسته است.
وی در پاسخ به اینکه آیا جریمه، اخطار و تذکرهایی که به دفاتر پیشخوان متخلف داده می شود در ارزیابی این دفاتر تاثیر دارد؟ تصریح کرد: در ارزیابی دفاتر علاوه بر میزان رضایت مندی مردم از خدمات، امتیازی که کانون و انجمن صنفی استانی به دفاتر داده اند و یا امتیاز منفی که دفاتر دریافت کرده اند نیز از ملاک های ارزیابی دفاتر است.
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری درباره ملاک های ارزیابی دفاتر بیان کرد: ملاک ارزیابی دفاتر شهری و روستایی یکی است اما شرایط آنها در رتبه بندی متفاوت می باشد. معیارهای ارزیابی و رتبه بندی دفاتر پیشخوان نیز در مصوبه ۲۸۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آمده است. بر طبق این مصوبه فضای دفاتر، مکان استقرار دفتر، سابقه فعالیت دارنده پروانه، تعداد پرسنل و... از ملاک های ارزیابی عنوان شده اند که دفاتر پیشخوان برمبنای امتیازهایی که از این معیارها دریافت می کنند رتبه بندی می شوند. البته امتیازها در شهرهای با جمعیت مختلف، متفاوت می باشد. بعنوان مثال دفتری که در یک کلانشهر امتیاز ۳۵۰ را کسب کند رتبه دو را به دست می آورد اما همین امتیاز برای یک دفتر در شهری با جمعیت زیر ۵۰ هزار نفر، یعنی قرار گرفتن در رتبه یک.

مزیت ارزیابی و رتبه بندی دفاتر پیشخوان
حی شاد درباره مزیت ارزیابی و رتبه بندی دفاتر پیشخوان اظهار داشت: هم اکنون خیلی از دستگاه ها با معیارهای خودشان دفاتر را رتبه بندی کرده اند و خدماتشان را بر طبق رتبه بندی که انجام داده اند به دفاتر می دهند. اما از آنجائیکه برمبنای قانون رگولاتوری متولی دفاتر پیشخوان است، بدین سبب مسئولیت ارزیابی و رتبه بندی این دفاتر را نیز به عهده دارد. از همین رو با دستگاه ها جلساتی داشتیم و به آنها اعلام نموده ایم که باید شرایط ارائه خدمات به دفاتر را با رتبه بندی رگولاتوری هماهنگ کنند.
وی افزود: علاوه بر این، سازمان ها باید خدماتشان را به صورت رتبه بندی شده به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کنند و رگولاتوری نیز بر طبق ارزیابی و رتبه بندی و امتیازی که دفاتر کسب کرده اند، خدمات را به دفاتر پیشخوان واگذار می کند. با این کار جلوی رانت گرفته شده و سلیقه شخصی نیز از بازار حذف می شود. با اعمال این رتبه بندی، دفاتر رتبه یک تمام خدمات را دریافت می کنند، اما دفاتر رتبه سه تنها می توانند قسمتی از خدمات دستگاه ها را ارائه دهند. همین طور معتقدیم که دفاتر برای کسب امتیاز بالاتر و قرار گرفتن در رتبه بهتر، کیفیت خدماتشان را می افزایند، در این صورت رقابت نیز میان دفاتر بیشتر می شود، برای رسیدن به این هدف نیز سامانه رتبه بندی دفاتر پیشخوان را راه اندازی کرده ایم.
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری درباره نقش سامانه رتبه بندی دفاتر پیشخوان، به بهبود شرایط اظهار داشت: سامانه رتبه بندی می تواند به نظارت و تصمیم گیری بهتر رگولاتوری کمک نماید. درست است که وظیفه داریم بر عملکرد دفاتر نظارت داشته باشیم و با دفاتر متخلف برخورد نماییم اما از طرف دیگر باید مدافع حقوق دفاتر نیز باشیم.
حی شاد اضافه کرد: یکی از بزرگترین اعتراض های دفاتر، نحوه تقسیم و واگذاری خدمت دستگاه ها و اپراتورها به دفاتر است. با استفاده از نتایج سامانه خوداظهاری و انجام رتبه بندی دفاتر توسط رگولاتوری، می توانیم بعنوان متولی این بخش از حقوق دفاتر دفاع نماییم و جلوی رانت و اعمال سلیقه شخصی در واگذاری خدمات به دفاتر را بگیریم. پس از انجام رتبه بندی، اپراتورها و دستگاه ها ملزم می شوند که خدمات خودرا تنها به رگولاتوری ارائه داده و رگولاتوری این خدمات را برمبنای رتبه دفاتر، به آنها واگذار کند.

رتبه بندی ۶۰ درصد دفاتر پیشخوان در سامانه رتبه بندی
وی در پاسخ به اینکه تابحال چه میزان از دفاتر پیشخوان در این سامانه ثبت نام کرده اند، اظهار داشت: تا کنون بیش از ۶۰ درصد دفاتر پیشخوان در سامانه رتبه بندی ثبت نام کرده اند. دفاتر پیشخوانی که ثبت نام نکرده اند نیز نباید انتظار دریافت خدمت جدید را داشته باشند. در اطلاع رسانی های قبلی اعلام شده بود دفاتری که در رتبه بندی شرکت نکنند، رتبه سه محسوب می شوند و تا شش ماه برمبنای همین رتبه خدمات دستگاه ها به آنها واگذار می شود.
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری درباره ملاک های ارزیابی دفاتر پیشخوان در سامانه رتبه بندی اظهار نمود: ملاک های ارزیابی این سامانه نیز مانند رتبه بندی دفاتر پیشخوان در مصوبه ۲۸۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیش بینی شده است.
حی شاد درباره علت تمدید مهلت ثبت نام در این سامانه اظهار داشت: در ابتدای راه اندازی این سامانه خیلی از دفاتر پیشخوان از سامانه خوداظهاری مطلع نبودند، بنا بر این مهلت ثبت نام را چند بار تمدید کردیم. اما پس از اطلاع رسانی هایی که دراین زمینه انجام شد، تصمیم داشتیم دیگر مهلت ثبت نام را تمدید نکنیم که متوجه شدیم خیلی از دفاتر پیشخوان اطلاعات خودرا در این سامانه بارگذاری کرده اند ولی موفق به ارسال اطلاعات نشده اند. از همین رو کوشیدیم با تمدید باردیگر مهلت ثبت نام، دفاتری از این دست بتوانند در رتبه بندی شرکت نمایند. در واقع آخرین مهلت ثبت نام (تا ۲۵ شهریور) فقط مختص دفاتر پیشخوانی بود که اطلاعات خودرا بارگذاری کرده اما ارسال نکرده بودند. هم اکنون رتبه بندی ها در سامانه انجام شده است و خروجی نهایی آن در نیمه اول مهرماه اعلام می شود.

بایگانی مدارک هویتی مشتریان توسط دفاتر پیشخوان غیرقانونی است
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری همین طور قبل از این درباره بایگانی مدارک هویتی مشتریان توسط دفاتر پیشخوان اظهار داشته بود: دفاتر پیشخوان هنگام ارائه خدمات حق نگهداری و بایگانی مدارک هویتی مشتریان را ندارند. در صورت مشاهده، این اقدام تخلف محسوب شده و با دفتر متخلف بر طبق مصوبه "اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی" برخورد می شود.
بر اساس اعلام سازمان تنظیم مقررات ارتباطات حی شاد اظهار کرده بود: ارائه برخی خدمات مانند خرید، نقل و انتقال مالکیت سیمکارت اپراتورهای همراه، خدمات سپرده گذاری (سجام) و... نیاز به حضور مشتری در دفاتر پیشخوان دارد و احراز هویت مشتریان الزامی است و دفاتر پیشخوان نباید تنها به دریافت مدارک هویتی افراد اکتفا کنند. در امتداد پشتیبانی از حقوق مصرف کننده علاوه بر بازرسی و کنترل های دوره ای و نامحسوس رگولاتوری، کمیته های استانی رسیدگی به تخلفات نیز ملزم هستند تخلفات مربوط به عدم احراز هویت مشترک را در کوتاهترین زمان بررسی و رسیدگی کنند.
وی اظهار داشته بود: در صورت مشاهده نخستین تخلف دفاتر پیشخوان در زمینه احراز هویت مشتری، پرونده و مستندات تخلف به کمیته رسیدگی تخلفات استانی ارجاع داده می شود و کمیته های رسیدگی به تخلفات استانی موظف می باشند در کوتاه ترین زمان و خارج از نوبت به این تخلفات رسیدگی کنند.
منبع:

1399/07/09
21:54:23
5.0 / 5
1825
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۴
hp لپ تاپ
newhp.ir - حقوق مادی و معنوی سایت اچ پی محفوظ است

اچ پی

معرفی محصولات اچ پی